green  office
2006 ©GREENOFFICE Colectare, reciclare, valorificare DEEE.  Toate drepturile rezervate.
Legislatie

Activitatea privind eliminarea deseurilor provenite din echipamente electrice si electronice (DEEE) este reglementata în România prin Hotarârea de Guvern Nr. 448 din 19 mai 2005, iar în Europa prin Directiva UE nr. 2002/96/CE cunoscuta sub numele de WEEE. Aceasta are ca scop prevenirea producerii de deseuri provenite din echipamente electrice si electronice (DEEE), precum si refolosirea, reciclarea si valorificarea acestora sub diverse forme.

HG 448/2005 prevede obligativitatea fiecarui producator, importator, distribuitor si consumator al echipamentelor electrice si electronice, de a organiza colectarea si predarea deseurilor provenite din acestea catre centre specializate, cu scopul refolosirii, reciclarii si valorificarii lor.

În consecinta, orice societate comerciala este de acum obligata sa aiba o evidenta stricta a tuturor deseurilor rezultate din activitatea sa, inclusiv a celor provenite de la echipamentele electrice si electronice si sa organizeze eliminarea acestora în conditiile prevazute de lege. Nerespectarea prevederilor legale în vigoare atrage cu sine urmatoarele sanctiuni:

Pentru persoanele juridice – amenzi cuprinse între 2.500 si 20.000 RON (25.000.000 si 200.000.000 ROL), sau, în cazuri mai grave, suspendarea temporara a activitatii ;

Pentru persoanele fizice – amenzi cuprinse între 500 si 1.000 RON (5.000.000 si 10.000.000 ROL).